Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podpisanie umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze”

16 lutego 2018 r. w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem spotkali się przedsiębiorcy, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji kultury i rybacy działający w obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Z Ikrą.

Spotkanie miało na celu podpisanie umów na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wśród licznych beneficjentów znalazła się również Gmina Parzęczew, która pozyskała środki w wysokości 299 281,00 zł na realizację zadania: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie. Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie otrzyma 151 270,00 zł na realizację zadania: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie.

Wsparcie uzyskał również projekt zgłoszony przez przedsiębiorców z terenu gminy – 300 000 zł otrzymał Hotel Korona Palace z Leźnicy Wielkiej na Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych i noclegowych.  

Back to top