Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – Etap III”

W dniu 21 grudnia Gmina Parzęczew podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – Etap III” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie w wysokości 605 268,00 zł zostanie udzielone w formie pożyczki (423 688,00 zł) oraz dotacji (181 580,00 zł) w latach 2022-2023. Przeznaczone zostanie na modernizację pompowni ścieków w Parzęczewie oraz rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym. Wykonanie pierwszego etapu planowane jest już na styczeń 2022 r.

Przyznana pomoc finansowa będzie stanowiła uzupełnienie dofinansowania otrzymanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na ww. zadanie. Ogólna wartość inwestycji wynosi 1 674 553,90 zł netto. ”

wfos_logo_nowe

Back to top