Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych

W dniu 29 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew. Wykonawcą tego zadania została firma Strach i Synowie Sp. z o. o.  z siedzibą w Częstochowie.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór odpadów na terenie gminy rozpocznie się w poniedziałek 10 stycznia. Firma odbierająca odpady komunalne dostarczyła harmonogram odpadów podczas ostatniego odbioru ,jeśli ktoś nie otrzymał harmonogramu, dostępny jest on również w aplikacji Ecoharmonogram, na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Parzęczew jest:

Strach i Synowie Sp. z o. o.  z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty (firmy) odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parzęczew:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

–  Eko-Region Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,            

– Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sobuczyna Sp. z o. o., ul. Konwaliowa 1,  42-263 Wrzosowa,

–  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie,

2. bioodpady stanowiące odpady komunalne do instalacji :

–  Eko-Region ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,

–  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko,

 –  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie,

3. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 –  Eko-Region Sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów            

 – Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sobuczyna Sp. z o. o., ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa,

 – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie.

Back to top