Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Podsumowanie III roku kadencji 2014-2018

Po wczorajszej sesji Rady Gminy Parzęczew odbyło się podsumowanie trzeciego roku kadencji 2014-2018. Podczas spotkania władze gminy, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście wizytowali Szkołę Podstawową w Chociszewie, gdzie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi po termomodernizacji szkoły, która zakończyła się w grudniu ubiegłego roku.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Dariusz Szpakowski, którzy bardzo pozytywnie ocenili zmiany jakie dokonały się w szkole w ciągi kilku ostatnich lat. Po wizycie w Chociszewie Wójt Ryszard Nowakowski zaprosił wszystkich do Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, gdzie w formie prezentacji podsumował trzeci rok kadencji.

Podczas spotkania wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Władysławem Krawczykiem Wójt wręczył statuetki w podziękowaniu za współpracę i wsparcie w realizacji zadań gminy w roku 2017.

Otrzymali je Pani Wicemarszałek Joanna Skrzydlewska, Zarząd Powiatu Zgierskiego (statuetkę odebrali Starosta Zgierski – Pan Bogdan Jarota, Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Pan Adam Świniuch oraz Radny Powiatu Zgierskiego Pan Włodzimierz Pietruszewski), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Marta Pietrak-Kędzierawska, Prezes Fundacji Rozwoju Gmin Prym, Stowarzyszenia LGD „PRYM” oraz RLGD „Z Ikrą” Pani Jolanta Pęgowska oraz przedstawiciele firm realizujących gminne inwestycje.

Podczas wcześniejszych spotkań Wójt złożył podziękowania i wręczył pamiątkowe statuetki na ręce Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia oraz Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Pani Ilonie Rafalskiej.

Back to top