Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

W poniedziałek naszą gminę wizytował Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Podczas wizyty oceniał stan realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Jednym z projektów realizowanych aktualnie przez gminę jest „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”, w ramach którego przeprowadzana jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W pierwszym etapie zmodernizowano budynek Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

– To jedna z najpiękniejszych szkół podstawowych w naszym województwie. Budynek jest wizytówką miejscowości, gminy i regionu. Dzięki temu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni dzieci i młodzież mogą się uczyć w warunkach odpowiadających współczesnym wymaganiom. Społeczność szkolna, mieszkańcy gminy i jej władze mogą być dumne z takiego obiektu. Cieszę się, że unijne wsparcie zostało tu tak efektywnie zagospodarowane – powiedział marszałek Witold Stępień.

Podczas wizyty Wójt Gminy Ryszard Nowakowski podziękował Marszałkowi za dobrą współpracę z samorządem województwa łódzkiego i wręczył pamiątkową statuetkę.

Back to top