Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pomoc dla roliników w związku z ujemnymi skutkami przezimowania

Poniżej zamieszczamy informację określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Formy pomocy dla rolników

Back to top