Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 11a ust. 2 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zmianami ) zamieszcza się projekt uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parzęczew na 2012 rok – celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Back to top