Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Porozumienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z samorządami

12 listopada 2014 r. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i samorządowcy miast i gmin, leżących na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Kutna i Koluszek, podpisali porozumienie dotyczące lepszego skomunikowania pociągów ŁKA z transportem lokalnym. Gminę Parzęczew reprezentował Wójt Ryszard Nowakowski.

– Komunikacja lokalna ma zapewnić mieszkańcom jak najlepszy transport do przystanków kolejowych obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną – podkreślał marszałek Witold Stępień.
To dlatego w miejscowościach, gdzie komunikacja lokalna istnieje, jej rozkład jazdy oraz trasy przejazdu zostaną skoordynowane z ŁKA. W miejscowościach pozbawionych lokalnego transportu, podjęte zostaną działania zmierzające do jego utworzenia m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych czy poprzez współpracę z prywatnymi przewoźnikami.
Podpisane porozumienia dotyczą także budowy w pobliżu przystanków parkingów oraz zapewnienia miejsc na rowery. Sygnatariusze umów wyrazili także chęć przystąpienia do projektu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.
Porozumienia podpisali przedstawiciele powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego; miast: Łodzi, Zgierza, Kutna, Koluszek, Łęczycy i Ozorkowa oraz gmin: Andrespol, Parzęczew, Zgierz, Ozorków, Witonia i Kutno. Sygnowali je również marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i prezes ŁKA Andrzej Wasilewski.
Przypomnijmy, że pociągi ŁKA pojadą do Koluszek jeszcze w grudniu br. Będzie to 10 par na dobę. Tyle samo pojedzie do Kutna w czerwcu 2015 r., gdy tylko do województwa dotrą kolejne pociągi firmy Stadler.

Back to top