Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członków Zespołu przywitał Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, który przewodniczył posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, Zarządzeniem Wójta Gminy Parzęczew powołany został nowy skład Zespołu, w osobach: Szef Zespołu ? Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Zastępca Szefa Zespołu – Krzysztof Kawecki, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy ? Teresa Sadowska, Jacek Pietrzak oraz Jarosław Zajączkowski, przedstawiciel Jednostki Wojskowej stacjonującej w Leźnicy Wielkiej ? Piotr Męczyński, przedstawiciel Komisariatu Policji w Ozorkowie ? Roman Drozdowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej ? Roman Kuzaniak, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Parzęczew ? Leszek Chojnacki, Marian Durski, Zdzisław Radomski, Grzegorz Stasiak,Włodzimierz Pietruszewski oraz pracownicy Urzędu Gminy Parzęczew ? Danuta Kacprzak, Joanna Krawczuk, Mariusz Ostrowski oraz Michał Kowalski. Wszystkim członkom Zespołu Wójt Gminy Parzęczew wręczył nominacje.

 

Na posiedzeniu przedstawiony został plan pracy Zespołu na rok 2013 oraz określono główne kierunki działania. Są nimi m.in.:

  • doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
  • dokonywanie bieżącej analizy zagrożeń ludności na terenie Gminy i określanie możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom;
  • weryfikacja procedur działania pozwalających szybko, skutecznie i zgodnie z prawem zarządzać sytuacją kryzysową;
  • aktualizacja bazy danych sił i środków możliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
  • poszukiwanie skutecznych form informowania ludności o potencjalnych zagrożeniach, zasadach zachowania się i ich obowiązkach;
  • podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie tematyki ostrzegania i alarmowania.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja nt. bezpieczeństwa na terenie Gminy Parzęczew.

Back to top