Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członków Zespołu przywitał Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, który przewodniczył posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, Zarządzeniem Wójta Gminy Parzęczew powołany został nowy skład Zespołu, w osobach: Szef Zespołu ? Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Zastępca Szefa Zespołu – Krzysztof Kawecki, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy ? Teresa Sadowska, Jacek Pietrzak oraz Jarosław Zajączkowski, przedstawiciel Jednostki Wojskowej stacjonującej w Leźnicy Wielkiej ? Piotr Męczyński, przedstawiciel Komisariatu Policji w Ozorkowie ? Roman Drozdowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej ? Roman Kuzaniak, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Parzęczew ? Leszek Chojnacki, Marian Durski, Zdzisław Radomski, Grzegorz Stasiak,Włodzimierz Pietruszewski oraz pracownicy Urzędu Gminy Parzęczew ? Danuta Kacprzak, Joanna Krawczuk, Mariusz Ostrowski oraz Michał Kowalski. Wszystkim członkom Zespołu Wójt Gminy Parzęczew wręczył nominacje.

Zobacz także:  Informacja RCB dotycząca prognozowanego silnego wiatru

 

Na posiedzeniu przedstawiony został plan pracy Zespołu na rok 2013 oraz określono główne kierunki działania. Są nimi m.in.:

  • doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
  • dokonywanie bieżącej analizy zagrożeń ludności na terenie Gminy i określanie możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom;
  • weryfikacja procedur działania pozwalających szybko, skutecznie i zgodnie z prawem zarządzać sytuacją kryzysową;
  • aktualizacja bazy danych sił i środków możliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
  • poszukiwanie skutecznych form informowania ludności o potencjalnych zagrożeniach, zasadach zachowania się i ich obowiązkach;
  • podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie tematyki ostrzegania i alarmowania.

Na zakończenie posiedzenia odbyła się dyskusja nt. bezpieczeństwa na terenie Gminy Parzęczew.

Back to top