Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Projekt: Wioski tematyczne, rozmowa z Renatą Jesionowską

Skąd pomysł na projekt Wiosek tematycznych?
Pomysł Wiosek tematycznych został szerzej przedstawiony na konferencji pn.: „EQUAL – Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”. Pomysłodawcą wdrożenia programu w naszym regionie jest pani Jolanta Pęgowska prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.

Dlaczego właśnie Wioski tematyczne?
Tworzenie wsi tematycznych to jeden ze sposobów ożywiania gospodarki wiejskiej. Zaletą tego programu jest to, że nie wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej na początku, i angażuje wielu mieszkańców. Nie chodzi tu jednak o nowy rodzaj upraw, ogrodnictwo czy hodowlę. To oczywiście nadal jest ważne, jednak we wsi tematycznej pomysły są nieco oryginalniejsze. Kierują się w stronę nowej gospodarki. We wsiach leżących w mało atrakcyjnych miejscach, magnesem staje się możliwość niecodziennych przeżyć (gry terenowe w wiosce Hobbitów) i zdobywanie nietypowych umiejętności (różdżkarstwo, kowalstwo, pieczenie chleba).

warsztaty w jednej z Wiosek tematycznych

Które wsie wezmą udział w projekcie?
Do programu Wiosek Tematycznych zaangażowane zostały trzy wsie: Śniatowa, Lubień i Domanów. Poza tym powstanie także Trasa Tematyczna, która przebiegać będzie przez teren czterech wsi: Biała, Ciosny, Dzierżązna i Rosanów.

Jakie korzyści z wdrożenia projektu będą miały biorące w nim udział wsie?
Wieś tematyczna jest wsią, która ma własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój. Wokół niego tworzone są sposoby na zarabianie pieniędzy. Nie ograniczają się przy tym do zwykłej turystyki. Przez promocję wieś ma szanse zaprezentowania swoich produktów, co może procentować rozwojem a zarazem korzyściami finansowymi.

Jak przedstawia się strona finansowa projektu?
Całkowity koszt projektu wynosi 112.000,00 zł., z czego 12.000,00 zł. jest naszym wkładem a pozostała część zostanie sfinansowana przez Fundację Fundusz Współpracy przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL".

Kiedy rozpocznie się realizacja?
Realizacja już się zaczęła, ponieważ spotkanie informacyjne dla mieszkańców wsi uczestniczących w projekcie odbyło się w styczniu a wyjazd studyjny do wiosek w zachodniopomorskim odbył się na przełomie lutego i marca. W marcu odbędzie się kilka spotkań (tzw."warsztatów w działaniu") w poszczególnych wsiach z udziałem studentów UŁ. Będą to np. zajęcia garncarstwa, wikliniarstwa, papieroplasty.
 
Dziękuję za rozmowę
Back to top