Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie budynku po starej poczcie w Parzęczewie

W dniu  02.09.2021 r. przekazano wykonawcy teren, na którym stoi budynek po starej poczcie w Parzęczewie. Teren ten będzie miejscem inwestycji pn.: „Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju” prowadzonej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie – Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Lata realizacji: 2021-2023.

Back to top