Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przekazanie terenu pod inwestycję

W dniu 4 czerwca, Forum Inicjatyw Twórczych podpisało umowę z firmą PPHU ”UNI-BRU” Paweł Szymczak na realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I. 11 czerwca nastąpiło przekazanie terenu pod inwestycję.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu położonego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłej, polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonej wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych, budowie wiaty, wykonaniu trawników oraz wykonaniu ogrodzenia.
Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji to kwota 338 177, 97 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 14 sierpnia 2019 roku.
Projekt realizowany jest w ramach działania”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętej Priorytetem 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”.

 

Back to top