Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono III etap Termomodernizacji

 

Zakończono III etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

30 maja 2019 r. zakończyły się prace budowlane dotyczące Termomodernizacji budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 10 czerwca 2019 r. Był to ostatni etap projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość prac wchodzących w zakres etapu pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej” to 534 600,00 zł, z czego koszt termomodernizacji budynku OSP w Orłej to 221 400,00 zł, a budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej – 313 200,00 zł.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”, którego celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w gminie Parzęczew poprzez ich głęboką termomodernizację, prowadzony był od sierpnia 2017 r. Przez ten czas udało się poddać termomodernizacji 7 budynków:

  • Budynek Szkoły Podstawowej w Chociszewie – IV kwartał 2017 r.
  • Budynek Urzędu Gminy w Parzęczewie – IV kwartał 2017 r.
  • Budynek Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek komunalny w Parzęczewie przy ul. Rocha 8 – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłej – II kwartał 2019 r.
  • Budynek komunalny w Leźnicy Wielkiej – II kwartał 2019 r.

Wartość całkowita robót budowlanych wykonanych na ww. budynkach wyniosła 4 465 098,94 zł, z czego 2 894 075,46 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Back to top