Zakończono III etap Termomodernizacji

 

Zakończono III etap Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

30 maja 2019 r. zakończyły się prace budowlane dotyczące Termomodernizacji budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 10 czerwca 2019 r. Był to ostatni etap projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość prac wchodzących w zakres etapu pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej” to 534 600,00 zł, z czego koszt termomodernizacji budynku OSP w Orłej to 221 400,00 zł, a budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej – 313 200,00 zł.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”, którego celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w gminie Parzęczew poprzez ich głęboką termomodernizację, prowadzony był od sierpnia 2017 r. Przez ten czas udało się poddać termomodernizacji 7 budynków:

  • Budynek Szkoły Podstawowej w Chociszewie – IV kwartał 2017 r.
  • Budynek Urzędu Gminy w Parzęczewie – IV kwartał 2017 r.
  • Budynek Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek komunalny w Parzęczewie przy ul. Rocha 8 – IV kwartał 2018 r.
  • Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłej – II kwartał 2019 r.
  • Budynek komunalny w Leźnicy Wielkiej – II kwartał 2019 r.

Wartość całkowita robót budowlanych wykonanych na ww. budynkach wyniosła 4 465 098,94 zł, z czego 2 894 075,46 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Back to top