Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przez Parzęczew do Unii Europejskiej

W ramach programu TERAZ INTEGRACJA finansowanego z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2001 Urząd Gminy w Parzęczewie zakupił 24 tablice informacyjne dla wszystkich sołectw w gminie oraz opracowane zostały dwa wydania specjalne „Biuletynu Informacyjnego Gminy Parzęczew” w zwiększonym nakładzie, w całości poświęcone problematyce integracji europejskiej.

Dołożono starań by przekazywane informacje były konkretne i proste w myśl tezy: „Zrozumieć Unię – a potem świadomie głosować”. Treść artykułów jest dostępna w serwisie informacyjnym. Bezpłatny egzemplarz biuletynu dotarł za pośrednictwem listonoszy do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy.

W tablicach informacyjnych zamieszczone zostały w ciekawej oprawie plastycznej materiały dotyczące referendum unijnego i zachęcające do lektury gazety oraz bieżące informacje i ogłoszenia. Prezentacje w tablicach i artykuły w biuletynie pomagają mieszkańcom odpowiedzieć na pytania: Co przysłowiowy Kowalski powinien wiedzieć o Unii Europejskiej oraz ile zyska, a ile straci w wyniku integracji Polski z UE? Jakie zmiany czekają polską wieś po akcesji? – Myślę, że zamierzony cel został osiągnięty. – mówi Wójt Gminy Ryszard Nowakowski – Program pomógł naszym mieszkańcom dotrzeć do niezbędnych informacji na temat wejścia Polski do struktur unijnych i jego konsekwencji dla rolnictwa. Znaczącym efektem tych działań jest wynik referendum w naszej gminie – frekwencja wyniosła 54,5%, zaś 65,5% głosujących powiedziało Unii TAK.

Back to top