Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przypomnienie o obowiązku usuwania śniegu i lodu

Parzęczew, dnia 01.12.2010 r.

W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz znacznymi spadkami temperatury, przypominam właścicielom lub użytkownikom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Podstawa prawna: Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do usuwania wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób.
Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr. 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Wójt Gminy Parzęczew
/-/Ryszard Nowakowski

Back to top