Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uroczyste spotkanie Gminnej Komisji Wyborczej

W dniu 26 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste spotkanie Gminnej Komisji Wyborczej z nowo wybranym Wójtem Gminy Panem Ryszardem Nowakowskim oraz z nowo wybranymi radnymi Rady Gminy w Parzęczewie.

Zaświadczenia o wyborze wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Jadwiga Dominiak.

Back to top