Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

PSZOK – kiedy i gdzie oddać problematyczne odpady

W ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do podrzucenia odpadów pod ogrodzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że takie zachowanie jest zwykłym zaśmiecaniem. Problematyczne odpady można oddać wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Parzęczewie odpady takie są przyjmowane w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie od mieszkańców z terenu gminy Parzęczew, którzy złożyli deklarację.
Dodatkowo pracownik PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów na formularzu przyjęcia odpadów komunalnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Parzęczew, do PSZOK-u, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  możemy oddać następujące frakcje odpadów:

 • papier:
 • szkło;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory ;
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
 • meble i odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg na 1 osobę rocznie;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej, gospodarczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
 • odpady tekstyliów i odzieży:
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Św. Rocha 8 w Parzęczewie czynny jest w każdy wtorek od godziny 12:00 do godziny 17:00 oraz w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 16:00. Godziny są dostosowane do zgłaszanych potrzeb mieszkańców, żeby również osoby pracujące w tygodniu, mogły skorzystać z PSZOK-u.

Informujemy, że PSZOK w Parzęczewie jest monitorowany 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Prosimy o oddawanie odpadów w wyznaczonych dniach i godzinach. Na osoby, które podrzucają śmieci poza godzinami funkcjonowania PSZOK będą nakładane sankcje.  

Back to top