Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2020 r.

27 419 620 59 złotych dochodów i 27 787 949,51złotych po stronie wydatków. Tak prezentuje się budżet gminy na rok 2020, który przyjęli Radni Gminy Parzęczew podczas dzisiejszej sesji. 

Jak podkreślił Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, tegoroczny budżet jest trudny. Jednak sytuacja ta nie wynika bezpośrednio z decyzji gminy. Wpływy do budżetu gminy będą w tym roku o wiele mniejsze. Złożyły się na to niekorzystne dla samorządów zmiany przepisów m.in. mniejsze wpływy z podatku PIT (wynikające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych osób do 26 roku życia oraz zmniejszenie stawki podatku z 18% na 17%), zwiększenie płacy minimalnej,. Dla naszej gminy, takie zmiany mają kolosalne znaczenie. Pogorszyło to znacznie wskaźniki finansowe. W konsekwencji Wójt musiał znacząco obciąć wydatki bieżące we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, a także ograniczyć inwestycje, na które gmina w tym roku przeznaczy o wiele mniej środków niż w latach ubiegłych. Mimo, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do inwestycji z funduszy unijnych to brakuje środków na wkład własny. W konsekwencji sytuacja ta może doprowadzić do braku możliwości korzystania ze środków, które są ogromną szansą na rozwój dla samorządów. Z tego też powodu, mimo podpisanej umowy na realizację drugiego etapu rewitalizacji Parzęczewa, w tym na rozbudowę przedszkola i szkoły w Parzęczewie, budowę parkingów i rewitalizację Placu Kościuszki, realizacja tej inwestycji stoi pod znakiem zapytania.

Wśród inwestycji zaplanowanych na bieżący rok znalazły się m.in.: drugi etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Florentynów, rozbudowa wodociągów, budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy jednostce wojskowej w Leźnicy Wielkiej (dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 40 tyś.).

Budżet został przyjęty, ale z pewnością będzie wymagał bieżących korekt w kolejnych miesiącach.

Kontrowersyjną sprawą są wysokie stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina podjęła wiele starań, aby uzyskać jak najniższą cenę za tę usługę. Przeprowadzono łącznie 5 przetargów:

  • 1 przetarg ogłoszony w dniu 23.08.2019 r. – 1.603.800,00 zł – firma RS II
  • 2 przetarg ogłoszony w dniu 6.09.2019 r. – 1.583.800,00 zł – firma RS II
  • 3 przetarg ogłoszony w dniu 18.11.2019 r. – 1.780.740,00 zł – firma RS II
  • 4 przetarg ogłoszony w dniu 17.12.2019 r.:

1.713.536,00 zł – firma RS II

1.546.602,00 – firma Bracia Strach

  • 5 przetarg ogłoszony w dniu 30.12.2019 r.:

 1.535.156,00 – firma RS II

 1.390.000,00 zł  – firma Bracia Strach

Ostatecznie w dniu 15 stycznia 2020 r. Wójt podpisał umowę na  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Bracia Strach na kwotę  1 390 000,00 zł.

Opłaty uzależnione jednak będą od ilości odpadów jakie faktycznie będą odbierane od mieszkańców, co okaże się już w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jeżeli wpływy z opłat od mieszkańców będą wyższe od faktycznych kosztów. To Rada Gminy może zdecydować o obniżeniu opłaty w drugim półroczu.

Back to top