Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Otwarcie nowej siedziby GOPS

W dniu wczorajszym odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówkę przeniesiono do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Rocha 8. Uroczystego otwarcia dokonała Kierownik Ośrodka Pani Teresa Sadowska w towarzystwie Wójta Gminy Parzęczew Ryszarda Nowakowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Władysława Krawczyka. Na uroczystości obecni byli również Radni i Sołtysi Gminy Parzęczew oraz osoby zaangażowane w realizację projektów dotyczących tej inwestycji.

Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach dwóch projektów. Pierwszy etap realizowany był w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parzęczew” . Koszt tego zadania to 241 715,04 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 140 281,58 zł. Drugi etap realizowany był w ramach „Rewitalizacji miejscowości Parzęczew” . W ramach tego projektu wykonano niezbędne przyłącza do budynku, w tym wodociąg, kanalizację i ciepłociąg oraz zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zakupiono wyposażenie. Koszt tego etapu to 998 454,33 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 691 328,60zł.

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czego brakowało w poprzedniej siedzibie ośrodka. Nowa siedziba to także bardziej komfortowe warunki do przeprowadzania rozmówi i załatwiania – zdarza się, że bardzo osobistych i krępujących spraw.

Wspomniane wyżej projekty  dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top