Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Remont drogi relacji Parzęczew – Budzynek

Trwają prace przy remoncie drogi relacji Parzęczew – Budzynek. Inwestycja realizowana jest w ramach zadnia  pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E relacji Parzęczew” gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew: dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Zakłada ona wykonanie na odcinku 1,0 km warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 100 kg/m2,  nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna),  poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem oraz oznakowania pionowego i poziomego. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 wrzesień 2018 r. Całkowita wartość prac budowlanych to 422 088,28 zł (dofinansowanie: Powiat Zgierski – 300 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – 103 670,00 zł, Gmina Parzęczew – 18 418,28 zł).

Back to top