Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Remont Świetlicy „Społeczne SPA”

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

wup_ldz

EFS

 

Projekt pt. ?Aktywizacja furtka do zatrudnienia?

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki

 

 

Remont Świetlicy ?Społeczne SPA?

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w ramach projektu ? Aktywizacja furtką do zatrudnienia? współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki w pomieszczeniach bloku nauczycielskiegow Parzęczewie utworzy świetlicę ?Społeczne SPA?, w której będą odbywały się spotkania i warsztaty.

 

W marcu rozpoczęły się prace remontowe nowej świetlicy polegające na położeniu w Sali zajęciowej płytek podłogowych, naprawieniu aneksu kuchennego, odświeżeniu ścian, zamontowaniu nowego oświetlenia oraz wymianie drzwi wejściowych. W pomieszczeniu sanitarnym położone zostaną płytki podłogowe
i ścienne, zamontowane zostanie sedes, umywalka z szafką oraz bateria. Na korytarzu zostaną pomalowane ściany oraz położone płytki podłogowe. Ponadto zostanie zainstalowany licznik elektryczny, wodomierz wody oraz podłączony dostęp do Internet.

 

Świetlica oprócz nowego wyglądu zostanie wyposażona w sprzęt usprawniający pracę specjalistów. W ramach projektu zostanie zakupiony laptop, ekran projekcyjny i rzutnik oraz flipchart. Zakupione wyposażenie jest niezbędne do realizacji zaplanowanych działań w projekcie, a także dzięki możliwości wyświetlania prezentacji, zdjęć i pokazów wzbogaci przeprowadzane warsztaty i spotkania.

 

W świetlicy ?Społeczne SPA? odbywać się będą warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, terapia rodzinna z psychologiem i osobą ds. uzależnień, doradztwo kuratora sądowego, prawnika i pedagoga. Ponadto w świetlicy będą dyżurowali pracownicy socjalni, którzy będą pomagać beneficjentom logować się na portalach internetowych z ogłoszeniami o pracy, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, obsługiwać przeglądarki internetowe oraz rozwiązywać problemy urzędowe.

 

Prowadzone działania w świetlicy ? Społeczne SPA? będą dostępne nie tylko dla beneficjentów projektu realizowanego przez GOPS w Parzęczewie, ale także dla ich rodzin i najbliższego otoczenia.

 

 

Koordynator projektu

Sylwia Szymańska-Galon

Back to top