Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sprawa Przedszkola w Leźnicy Wielkiej została poruszona w Sejmie

W dniu 9 marca Wójt Gminy Ryszard Nowakowski zwrócił się do Posła na Sejm RP Artura Dunina z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 147 w Leźnicy Wielkiej.

Pan Poseł sprawę przedstawił na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 marca.

{flv width=”496″ height=”384″}Artur_Dunin{/flv}

„Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Podczas spotkania z przedstawicielami samorządu gminy Parzęczew oraz z o?cjalnego pisma wójta Ryszarda Nowakowskiego dowiedziałem się o zamiarze likwidacji przedszkola nr 147 w Leźnicy Wielkiej. Specjalnie używam słowa ?likwidacja?, mimo że na razie wpłynęło pismo z Jednostki Wojskowej nr 4395 do wójta gminy Parzęczew w sprawie utworzenia przedszkola samorządowego na bazie dotychczas działającego przedszkola nr 147.

Jak się dowiedziałem, do tego przedszkola uczęszcza 60 dzieci. Zgadzam się z opinią władz jednostki przedstawioną w o?cjalnym piśmie dowódcy jednostki, które otrzymałem, że działalność wspomnianej placówki jest bardzo ważna, ponieważ uczęszczają do tego przedszkola dzieci wojskowych, którzy pełnią służbę często poza jednostką, a od 2003 r. są angażowani do misji zagranicznych. Dodatkowo położenie Leźnicy Wielkiej stanowi problem w kontekście dowożenia dzieci do innych miejscowości. Z drugiej strony, jeśli chodzi o stanowisko władz jednostki, koszt 506 tys.

zł rocznie jest niewielką ceną za zadowolenie i uśmiech dzieci. W gminie, która ma bardzo niewielki budżet, a ponadto blisko 50-procentowe zadłużenie, budzi to poważne zdziwienie. Oczywiste jest, że gmina nie będzie miała możliwości utrzymania przedszkola w dotychczasowym kształcie. Dlatego zwracam się do pana ministra z pytaniem i prośbą: Czy rzeczywiście konieczna jest likwidacja przedszkola, do którego uczęszczają praktycznie tylko dzieci rodzin żołnierzy? I jest prośba o to, aby nie likwidować tego przedszkola.

Dziękuję bardzo.”

 

Wiceminister Obrony Czesław Mroczek odpowiadając na pytanie Pana Posła zapewnił, iż w sytuacjach szczególnych, tam gdzie mamy do czynienia z tzw. zielonymi garnizonami, czyli jednostkami wojskowymi oddalonymi od miejscowości, od terenów zurbanizowanych, staramy się nie likwidować placówek przedszkolnych, gdy nie ma woli przejęcia i ich prowadzenia.

{flv width=”496″ height=”384″}Czeslaw_Mroczek{/flv}

W wyniku podjętych interwencji Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego i Posła Artura Dunina są duże szansę na prowadzenie Przedszkola Nr 147 w Leźnicy Wielkiej przez MON.

O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować na bieżąco.

Back to top