Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rewitalizacja w toku

 

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” etap I idzie pełną parą. Trwają prace przy adaptacji budynku komunalnego przy ul. Rocha w Parzęczewie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Już niebawem zakończą się prace remontowe i pomieszczenia zostaną wyposażone w nowe meble i sprzęt. Przeniesienie siedziby Ośrodka z dotychczasowej lokalizacji z pewnością bardzo korzystnie wpłynie na komfort pracy i obsługę klientów GOPS-u.  Do końca wakacji zakończą się również prace przy budowie parkingów przy ulicach Parkowej i Rocha. Realizacja tej inwestycji poprawi dostępność do obiektów użyteczności publicznej, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz estetykę przestrzeni publicznej. Inwestycje te zakończą realizację pierwszego etapu rewitalizacji Parzęczewa.

25 lipca Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – Etap II”. Zakres projektu przewiduje realizację 3 inwestycji. Pierwszym zadaniem jest rewitalizacja Placu Kościuszki w Parzęczewie. Druga inwestycja to przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ulicach Ozorkowskiej, Stodolnianej i Rocha. Obie inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2020-2021. Ostatnim zadaniem w projekcie zaplanowanym do realizacji w latach 2021-2022 będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parzęczewie wraz z jej wyposażeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 8 386 592,00 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 6 272 898,06 zł. Procedura przetargowa dotycząca realizacji tego projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Inwestycje realizowane w ramach projektów dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

Back to top