Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wczoraj w szkolnych murach rozbrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020. Dzień rozpoczął się mszą św. w intencji uczniów i nauczycieli. Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. W szkole uczniów powitała Pani Dyrektor Agnieszka Graczyk. Przywitała wszystkich po wakacjach, a nowych uczniów zapoznała z tradycjami szkolnymi. Głos zabrał również Wójt Gminy Ryszard Nowakowski, który życzył wszystkim uczniom dużo radości i satysfakcji z czerpania wiedzy oraz samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Życzył również aby dobrze wykorzystać potencjał jaki stwarza parzęczewska podstawówka. Osiągane przez uczniów wyniki nauczania oraz zdobywane stypendia przez absolwentów świadczą o bardzo wysokim poziomie tej placówki.

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

 

Back to top