Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozpoczęto budowę parkingów i remont budynku komunalnego

Ruszyły prace przy budowie parkingów przy Szkole Podstawowej w Parzęczewie oraz prace związane z adaptacją budynku komunalnego przy ul.Rocha, przeznaczonego na  siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Inwestycje są realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” , dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top