Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie w sprawie rewitalizacji

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego oraz Prezes Jolanty Pęgowskiej z przedstawicielami gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania ?PRYM? oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ?Z IKRĄ?. Zaprezentowano koncepcję rozbudowy i zagospodarowania budynku przeznaczonego na siedzibę Regionalnego Centrum Rozwoju. Inwestycja stanowi jedno z zadań projektu ?Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap III?, w skład którego wchodzą jeszcze: przebudowa nawierzchni miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu nad zalewem w Parzęczewie. Projekt został umieszczony na liście projektów podstawowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w aktualizacji Strategii Rozwoju ŁOM 2020+ przyjętej dnia 9.05.2019 r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Inwestycje przewidziane są do realizacji w przeciągu trzech najbliższych lat.

Back to top