Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 7/2018 z dnia 11.07.2018r. na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem, statywem, torbą, kartą pamięci oraz dostawę ww. sprzętu na potrzeby realizacji projektu pt. ?Z małych Szkół w Wielki Świat ? Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew?, zadanie 7 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Informacja o wyniku postępowania 7-2018

Back to top