Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi we Florentynowie

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej we Florentynowie. Jest to drugi etap zadnia gminnego „Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275E – Florentynów Mariampol, gm. Parzęczew” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację tej inwestycji w budżecie gminy zaplanowane jest 581 344 zł.

Wszystkie oferty złożone przez potencjalnych wykonawców mieściły się w zakładanym budżecie. Komisja przetargowa po przeanalizowaniu wszystkich ofert za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę DES Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość prac według przedstawionej oferty wynosi 518 510,00 zł.  Umowa z wykonawcą zostanie podpisana po 6 kwietnia, natomiast planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2020 r.

Back to top