Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 18 stycznia 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
18 stycznia 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

 

Porządek dzienny sesji

1.
Przyjęcie protokołu  z III Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2006 r.
2.
Informacja Przewodniczącego o pracy komisji stałych i działaniach  w okresie od ostatniej sesji.
3.
Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
– Informacja Rejonu Dróg Oddz. w Poddębicach dotycząca modernizacji drogi 
  Nr 469 na odcinku Łążki – Borszyn.
5.
Wolne wnioski.
6.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie   projektów uchwał:

 

1/
w sprawie gminnego konkursu pn. „Czysta zagroda – piękniejsza wieś”,

 

2/
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Parzęczew,

 

3/
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,

 

4/
w sprawie wyboru delegatów Gminy Parzęczew do Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Ziemi Łęczyckiej,

 

5/
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2007,

 

6/
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

 

7/
w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2007 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 10.950 zł. stanowiącą dofinansowanie projektu w ramach ZPORR))

 

8/
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
(Uchwała dokonuje przeniesień między wydatkami i rozchodami  w kwocie 20.434 zł w związku  z umorzeniem pożyczki WFOŚiGW)

 

9/
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat,  motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe   i godziny doraźnych zastępstw, nagród dla nauczycieli  oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego  dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Parzęczew,
7.
Wolne wnioski i sprawy różne. 
 
8.
Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
    Władysław Krawczyk      
Back to top