Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiany w opłacie Skarbowej

Z dniem 1 stycznia 2007 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa
o opłacie skarbowej. Zniesione zostały znaki opłaty skarbowej, nie trzeba już płacić za podania i załączniki do podań. Zniesiono opłatę od weksli i poręczeń. Opłata wnoszona jest gotówką lub przelewem na konto. Zmieniona ustawa oraz nowe stawki opłaty skarbowej opublikowane są w Dzienniku Ustaw z 2006 r. Nr 255, poz. 1635.
Opłatę skarbową od czynności urzędowych dokonywanych w Urzędzie Gminy Parzęczew należy wpłacać na rachunek dochodów Gminy Parzęczew:

 

B.S. O/Parzęczew  
18 8786 0001 0030 0458 2000 0013

 

Opłatę można również uiszczać w gotówką w kasie Urzędu Gminy
w Parzęczewie (pok. nr 11) w godz. od 9:00 do 14:30, we wtorki od godz. 9:00 do 16:00.
 
                                                                                        
                                                                                        Wójt
                                                                               Gminy Parzęczew
Back to top