Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 24 września 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

zwołaną na wniosek Wójta Gminy,

która odbędzie się w dniu

24 września 2009 r. (czwartek) o godz. 9,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

1.

Otwarcie XXXV Sesji.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.

3.

Informacja o wydanych Zarządzeniach Wójta Gminy Parzęczew w okresie od dnia 29 czerwca do 14 września 2009 r.

4.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

 

1/

w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015,

2/

W sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120260E o długości 0,887 km. We wsi Śniatowa od drogi powiatowej nr 3705E do Wiejskiego Ośrodka Kultury” współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

3/

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014.

5.

Wolne wnioski i sprawy różne.

6.

Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  Władysław Krawczyk    

Back to top