Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 września 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu

30 września 2009 r. (środa) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1Porządek dzienny


1.

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gmin

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca, z dnia 15 lipca i z dnia 31 sierpnia 2009 r.

4.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu wrześniu.

5.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

6.

Interpelacje i zapytania radnych.

7.

Wolne wnioski.

8.

Informacja z wykonania Budżetu Gminy Parzęczew za I półrocze 2009 r. oraz informacja o wykonaniu planu finansowego GBP,GOZ i FIT za I półrocze 2009 r.Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Duraj i Orła,

2/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2009 rok,

3/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 17.570,32 zł.)

4/


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 rok.
(Uchwała dokonuje przeniesień w budżecie w kwocie 34.850 zł.)

5/

w sprawie przyjęcia „projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Parzęczew”.

9.

Wolne wnioski i sprawy różne.

10.

Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk      

Back to top