Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 25 maja 2006

Uprzejmie informuje, że XLV Sesja Rady Gminy w Parzęczewie, odbędzie się w dniu

25 maja 2006 r. (czwartek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Rady Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1.
Projekt porządku dziennego Sesji.

1. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy w Parzęczewie.
2. Informacja Przewodniczącego o działaniach między sesjami.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Parzęczewa”.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał:

1/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parzęczew,
2/ w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
3/ w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i uzupełnienia składu Zarządu Osiedla Leźnica Wielka,
4/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.
5/ w sprawie wyrażenia zgody na podejmowanie przez Wójta Gminy Parzęczew działań zmierzających do realizacji budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz rozbudowę hydroforni o stację uzdatniania wody w miejscowości Orła, gm. Parzęczew,
6/ w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”.
7/ w sprawie zwiększenia budżetu Gminy Parzęczew na 2006 r.
8/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2006 rok.
9/ w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Gajewski

Back to top