Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 25 września 2008 roku

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu

25 września 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXIII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2008 r. i XXII Sesji Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu wrześniu.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. oraz informacje o przebiegu wykonaniu planu finansowego GBP w Parzęczewie i GOZ w Parzęczewie za I półrocze 2008 r.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Zgierzu,

2/

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie,

3/

w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu,

4/

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Parzęczew

5/

w sprawie nadania nazw ulicom oraz drogom wewnętrznym w miejscowościach Radzibórz, Florentynów i Orła,

6/

w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Forum Inicjatyw Twórczych,

7/

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego,

8/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,

9/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 25.831,36 zł.)

10/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała dokonuje przeniesień w budżecie w kwocie 62.000 zł.)

11/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 16.691,03 zł.)

12/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2008r.

13/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(uchwała zwiększa budżet o kwotę 461.250,00zł)

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXIII Sesji Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w następujących terminach :

15.09.2008
poniedziałek
10,00

Komisja Organizacyjna

23.09.2008
wtorek
10,00

Komisja Samorządu, Oświaty

i Rolnictwa

26.09.2008
piątek
10,00

Komisja Oświaty – posiedzenie wyjazdowe do szkół

02.10.2008
czwartek
10,00

Komisja Rewizyjna – kontrola GOZ w Parzęczewie

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

 

Back to top