Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 28 maja 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
28 maja 2010 r. (piątek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2010 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji  w m-cu maju.
 5. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Parzęczewa”.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nadania Odznak „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie za 2009 rok,
  4. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok.  (dot. zwiększenia budżetu o kwotę 30.350,23 zł.),
  5. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok (dot. przeniesień wydatków w kwocie 8.000 zł.),
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
Back to top