Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 czerwca 2009 roku

Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
29 czerwca 2009 r. (poniedziałek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXXII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2009.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji

w m-cu czerwcu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

w m-cu maju.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Parzęczew.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Parzęczew,

2/

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

3/

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radzibórz i Orła,

4/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.,

(Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 12.848,44 zł.)

5/

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2009 r.,

(Uchwała dokonuje przeniesienia dochodów w kwocie 4.300 zł.)

6/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2009 r.

(Uchwała zwiększa budżet gminy o kwotę 2.500 zł.)

7/

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 roku.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXXII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Back to top