Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończono realizację szkoleń w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       14 uczestniczek szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” zakończyło cykl szkoleń . Podczas uroczystego zakończenia każdy otrzymał gratulacje oraz zaświadczenia z rąk wójta Ryszarda Nowakowskiego , kierownik Teresy Sadowskiej- Koordynatora projektu. Przez trzy miesiące prawie codziennie spotykali się wszyscy na zajęciach, dlatego nikogo nie dziwiło wzruszenie i smutek, że to już ostatnie spotkanie. Organizatorzy przygotowali poczęstunek, przy którym uczestniczki opowiadały swoje wspomnienia z początków szkolenia i z zajęć. Uczestnicy przyznali, że to szkolenie wprowadziło w ich życiu na tyle zamieszania, że dalej to już sami będą ciekawie organizować swój czas. Teresa Sadowska zapewniła, że do końca trwania projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” każdy z uczestników może przychodzić do Biura i korzystać z pomocy pracowników. Warto pamiętać, że koniec szkolenia, może okazać się ciekawym początkiem zmian…. Wszystkim uczestnikom życzymy pokonywania wysokich poprzeczek i sięgania po SUKCES. Powodzenia

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY PARZĘCZEW”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu bieżącego roku zakończono realizację jednego z etapów szkolenia – Opiekunka Środowiskowa- w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych na stanowisku opiekunki środowiskowej.

Miejscem prowadzenia zajęć teoretycznych był lokal przy ul. Ozorkowskiej 3 w miejscowości Parzęczew, zajęcia praktyczne odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie ul. Mickiewicza 1. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali zwrot kosztów przejazdu na zajęcia praktyczne. Opłacone zostały książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kursantki oczekują na kolejny, ostatni etap szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości
. Podczas ćwiczeń i wykładów kursantki zapoznają się z problematyką dotyczącą rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej , poszukiwania pracy.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z uczestnictwa beneficjentek projektu w zajęciach praktycznych w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie./Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, oświadczenia beneficjentek do przetwarzania danych osobowych/

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     


Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

 


AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY PARZĘCZEW”


Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż zakończył rekrutację ostatecznych beneficjentów do programu pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew”- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po zaakceptowaniu przez Panią Kierownik Teresę Sadowską ostatecznej grupy beneficjentów ostatecznych pozostało już tylko przystąpić do realizacji zadań projektowych.

Jako pierwsze w ramach instrumentów aktywności społecznej zorganizowano szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, metod poszukiwania zatrudnienia dla 14 Beneficjentów w wymiarze 25h prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa, z codziennym cateringiem (obiad – II danie) dla każdego uczestnika. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia odbędą są dalsze szkolenia z zakresu opiekunka środowiskowa oraz doradztwo zawodowe.

Realizacja Projektu Systemowego jest formą pracy z klientami pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektów i ich rodzin. Nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     


Back to top