Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 stycznia 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE


    Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu
29 stycznia 2009 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXVII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu styczniu.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych w 2008 r.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015,


2/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2009,

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk      

 

Back to top