Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 czerwca 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
30 czerwca 2010 r. (środa) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe Panu Robertowi Cytrowskiemu.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2010 r.  
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji  w m-cu czerwcu, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
 6. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie Parzęczew. 
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wytrzyszczki,
  2. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa”,
  3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  4. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok, (uchwała zwiększa budżet o kwotę 423.069,88 zł.)
  5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok,
  6. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Radzikowskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie XLV Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
Back to top