Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 listopada 2009 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu

30 listopada 2009 r. (poniedziałek) o godz. 10,00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny obrad Sesji


 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2009 r.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji

  w m-cu listopadzie, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną.

 5. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wolne wnioski.

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1/ w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  2/ w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia i rozszerzenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,
  3/ w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2009 r.
  (Dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków)
  4/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śniatowa na lata 2009-2016,
  5/ w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew.

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.

 2. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk    

Back to top