Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 31 maja 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
31 maja 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie IX Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady z dnia 26.04.2007 r. 
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy komisji stałych i działaniach radnych w okresie od ostatniej sesji. 
 3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Parzęczewa”. 
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Wolne wnioski. 
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał: 

 

 1. w sprawie nadania odznak „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”,
 2. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
 3. w sprawie dokonania podziału rezerwy ogólnej na 2007 r.
 4. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „ Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we wsi Parzęczew”,
 5. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew- etap I”

 

8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie IX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Władysław Krawczyk

Back to top