Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ?Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Wójt Gminy Parzęczew ogłasza wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew,w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób” w latach 2007-2009.

W celu realizacji zadania przyznaję dotację dla:

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Parzęczewie – Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w kwocie 39.000,00 zł. w podziale:

W roku 2007 – 12.000,00 zł.
W roku 2008 – 13.000,00 zł.
W roku 2009 – 14.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Parzęczew

/- /            

Ryszard Nowakowski

 

Back to top