Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 4 stycznia 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
04 stycznia 2010 r. (poniedziałek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


Porządek dzienny obrad Sesji


Otwarcie XL Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski.

Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2010 r.

1/

Wystąpienie Wójta Gminy.

2/

Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 r.

3/

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok i opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego orz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Parzęczew.

4/


Odczytanie Opinii Komisji:

a) Samorządowej

b) Oświaty,

c) Rolnictwa,

    d) Organizacyjnej

5/

Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.

6/

Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

7/

Podjęcie uchwały Nr XL/……/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 r.

6.

Wolne wnioski i sprawy różne.

7.

Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Back to top