Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 7 lipca 2010 roku

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
zwołana na wniosek Wójta Gminy
która odbędzie się w dniu
07 lipca 2010 r. (środa) o godz. 12.,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie współdziałania Gminy Parzęczew z Gminami: Dalików, Łęczyca i Wartkowice oraz Fundacją Rozwoju Gmin ?PRYM? w Parzęczewie w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. ?Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice? oraz realizacji tego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi priorytetowej VIII. Społeczeństwo informacyjne ? zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
  2. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 r. (dotacja dla OSP Parzęczew 2.000 zł.),
  3. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 r. (Zmiana klasyfikacji ?4? cyfry dochodów projektów dofinansowanych z UE),
 4. Wolne wnioski i sprawy różne.
 5. Zamknięcie XLVI Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk

Back to top