Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wynikach przetargów

Parzęczew, dn.01.07.2010 r.


I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
 o wyniku przetargów


I.

  1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
  2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/2 o  pow: 1.406 m2  poł. w miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 39.753,09 zł (brutto).

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

II.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/3 o  pow: 1.455 m2  poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 45.707,54 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

III.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/4 o  pow: 1.226 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 38.513,45 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

IV.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/5 o  pow: 1.129 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 33.693,23 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  
V.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/6 o  pow: 1.129 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 42.979,01 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VI

1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie   
   Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/5 o pow: 3.555 m2 poł. w
    miejscowości Skórka, obręb: Skórka, KW 44029
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 76.311,00 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

VII.

1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie  
   Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/21 o pow: 3.160 m2  poł. w
    miejscowości Skórka, obręb: Skórka, KW 44029
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 69.294,78 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wynikach przetargów

Parzęczew, dn.01.07.2010 r.


I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
 o wyniku przetargów


I.

  1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
  2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/2 o  pow: 1.406 m2  poł. w miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 39.753,09 zł (brutto).

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

II.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/3 o  pow: 1.455 m2  poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 45.707,54 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

III.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/4 o  pow: 1.226 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 38.513,45 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

IV.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/5 o  pow: 1.129 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 33.693,23 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  
V.
1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie        
    Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/6 o  pow: 1.129 m2   poł. w 
     miejscowości Opole, obręb: Opole,  KW 34337
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 42.979,01 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

VI

1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie   
   Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/5 o pow: 3.555 m2 poł. w
    miejscowości Skórka, obręb: Skórka, KW 44029
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 76.311,00 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.
  

VII.

1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 30 czerwca 2010 r. w Urzędzie  
   Gminy w  Parzęczewie, ul. Południowa 1.
2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/21 o pow: 3.160 m2  poł. w
    miejscowości Skórka, obręb: Skórka, KW 44029
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 69.294,78 zł (brutto).
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił  do przetargu.

Back to top