Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 8 lutego 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
8 lutego 2007 r. (czwartek) o godz. 12,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny sesji

1. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy z dnia 18.01.2007 r.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał: 

  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2007 rok, 
  2. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r ( 1.238.494), 
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,, 
  4. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, 
  5. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r (40.474), 
  6. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Parzęczew pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
  7. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród dla nauczycieli oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Parzęczew.

3. Wolne wnioski i sprawy różne.
4. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                   Władysław Krawczyk

Back to top