Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Skarbnik Jadwiga Dębska

Skarbnik Jadwiga Dębska

Skarbnik Jadwiga DębskaWykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym. Od 21 lat pracuje w służbach finansowych jednostek organizacyjnych gminy Parzęczew. W latach 1987 ? 1990 zajmowała stanowisko księgowej w Gminnym Zespole Administracyjno – Ekonomicznym Szkół w Parzęczewie, a następnie stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej w Chociszewie – od 1 stycznia 1991 r. do 29 lipca 1999 r.

Na stanowisko Skarbnika Gminy Parzęczew została powołana uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie w dniu 30 lipca 1999 r. Równolegle z funkcją skarbnika i głównego księgowego budżetu kieruje Referatem Finansów Urzędu Gminy w Parzęczewie.

 

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

  2. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu gminy;

  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

  4. opracowywanie projektu budżetu gminy, projektów uchwał i zarządzeń związanych ze zmianą budżetu;

  5. opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu gminy;

  6. kierowanie pracą Referatu Finansów Urzędu Gminy;

  7. nadzorowanie pracy podległych pracowników;

  8. kontrola finansów jednostek organizacyjnych;

  9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.

Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków oraz zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Aktywnie uczestniczy w pracach Forum Skarbników Samorządów Województwa Łódzkiego.

Mieszkanka Ozorkowa, mąż Paweł, dwóch dorosłych synów Robert i Patryk, dwoje wnucząt Igor i Majka. Najważniejsza jest dla niej rodzina. Zainteresowania pozazawodowe to głównie: dobra powieść sensacyjna, piosenki Maćka Maleńczuka i zespołu Raz Dwa Trzy oraz wypoczynek w polskich górach i nad jeziorami. Kieruje się zasadą ?co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj?.

Back to top