Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt Ryszard Nowakowski

Wójt Ryszard Nowakowski

Wójt Ryszard NowakowskiAbsolwent Uniwersytetu Łódzkiego ? Wydział Prawa i Administracji ? kierunek administracja publiczna. Żonaty ? żona Iwona i syn Krystian.

Aktywność samorządową rozpoczął w 1998 r. na stanowisku zastępcy Wójta i pełnił tę funkcję do końca kadencji w 2002r. Jednocześnie w latach 1998-2002 był radnym w Radzie Powiatu Zgierskiego.
W 2002 roku w pierwszych bezpośrednich wyborach został wybrany na Wójta IV kadencji w których uzyskał 60,4 % głosów. W kolejnych wyborach w 2006 roku w pierwszej turze został ponownie wybrany na stanowisko wójta,  uzyskując ponad 79% głosów.

Jest osobą ciesząca się dużym poparciem i zaufaniem wśród mieszkańców gminy.

Od urodzenia związany z Parzęczewem, tu chodził do szkoły podstawowej.

Wyróżniają go zdolności interpersonalne, umiejętnie zjednuje sobie ludzi. Potrafi  skutecznie negocjować i doprowadzać do zawarcia kompromisu.

Został nominowany w konkursie ,,Najlepszy samorządowiec 2005? (w pierwszej piątce w Polsce).

Uzyskał certyfikat ,,Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych? nadany w konkursie organizowanym przez Związek Powiatów Polskich.

Zarządzana przez niego gmina Parzęczew, jest znana w regionie łódzkim ze skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na swój rozwój.

W 2009r. Gmina Parzęczew wygrała prestiżowy konkurs ,,Eko-Lider 2009? organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Fundację Europa.

Jest pomysłodawcą oraz współautorem wielu międzygminnych inicjatyw, takich jak:

  • utworzenie (wspólnie z gminami Wartkowice, Dalików, Łęczyca i Zgierz) Fundacji Rozwoju Gmin ,,PRYM? w Parzęczewie
  • utworzenie (wspólnie z 23 gminami) Związku Międzygminnego ,,BZURA?, w którym jest  Przewodniczącym Zarządu.

Zainteresowania: muzyka i sport.

Jego życiową dewizą jest kierowanie się prawdą i systematyczna praca.

Back to top