Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ślubowanie Radnego Rady Gminy

Podczas XVI Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, w dniu 30 grudnia 2011 roku, ślubowanie złożył Pan Marek Kałuziak, wybrany na Radnego Gminy Parzęczew w wyborach uzupełniających w dniu 11 grudnia 2011 roku.

Back to top