Ślubowanie Radnego Rady Gminy

Podczas XVI Sesji Rady Gminy w Parzęczewie, w dniu 30 grudnia 2011 roku, ślubowanie złożył Pan Marek Kałuziak, wybrany na Radnego Gminy Parzęczew w wyborach uzupełniających w dniu 11 grudnia 2011 roku.

Zobacz także:  XLI Sesja Rady Gminy w Parzęczewie
Back to top