Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sołectwo Florentynów ma nowego sołtysa

Od 23 stycznia funkcję sołtysa w sołectwie Florentynów pełni Pan Dariusz Rachwał. W zebraniu sołeckim, podczas którego zostały przeprowadzone wybory udział wzięło 86 osób. O funkcję sołtysa ubiegały się  dwie osoby. Pan Dariusz został wybrany w drugiej turze wyborów uzyskując 44 głosy. Pani Paulina Rzepecka, która również kandydowała na sołtysa Florentynowa została członkiem Rady Sołeckiej.

Back to top